Podpora účasti na Composites Europe 2019

Vážení přátelé polymerních kompozitů, s potěšením vám oznamujeme, že návrh podaný Spolkem pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů na podporu veletrhu Composites Europe 2019, který se bude konat ve dnech 10.-12. září 2019 ve Stuttgartu, byl schválen. Účast po organizační stránce zajišťuje firma CzechTrade, proto se s případnými dotazy a se žádostí o přihlášení k účasti obracejte přímo na uvedený kontakt:

Odbor Fondů EU, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 a elektronicky na adresu jana.jichova@czechtrade.cz