Registrace – Polymer composites 2023

Informace o konferenci Polymer composites 2023: https://polymer-composites.cz/polymerni-kompozity-2023/

    Přihláška - Polymerní kompozity 2023

    24. – 25. května 2023, Česká republika, Tábor


    Prezetace    Reklama

    prezentace příspěvku - v ceně vložného