O nás

Spolek působí jako demokratická profesní organizace založená na společných zájmech svých členů a za své poslání si klade zejména:

  • Podporovat a propagovat polymerní kompozita zejména u odborné, ale i laické veřejnosti.

  • Sdružovat odborníky z oboru polymerních kompozit jako specifického a perspektivního materiálu za účelem zprostředkování a sdílení nejnovějších poznatků z teorie i praxe.

  • Hájit oprávněné profesní, sociální a další případné požadavky svých členů v oblasti, v níž pracují.