Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Polymerní kompozity 2017

Ve dnech 17. – 18. května proběhl v krásném prostředí letoviska a konferenčního centra hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou další ročník tradiční konference věnované polymerním kompozitům.

Konferenci pořádal Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů ve spolupráci s Matrix a.s. divize Automotive.

PROGRAM POLYMER COMPOSITES 2017

SBORNÍK

Akce se zúčastnilo 102 odborníků – 74 z ČR, 4 ze Slovenska, 13 z Maďarska (účast zástupců spolupracující maďarské asociace EMSz), 4 z Rakouska, 2 z Německa, 2 z Polska a po jednom z Italie, Francie a Chorvatska.

Bylo prezentováno 23 přednášek, z toho 3 plenární.

Významná byla přehledová přednáška Dipl.-Ing. Wurzera, předsedy rakouské asociace Interessengruppe verstärkter Kunststoffe.

Účastníci dále vyslechli 4 příspěvky v sekci Konstrukce a výpočty, 5 v sekci Technologie a aplikace a 11 v sekci Materiály, vlastnosti a zkoušení.

Velmi kvalitní simultánní tlumočení mezi dvěma jednacími jazyky – češtinou (slovenštinou) a angličtinou zajistila agentura Tyda Praha (Dr. Eratová, Dr. Gabriel), která spolupracuje s organizačním výborem konference již mnoho let.

3 práce z vědecko-výzkumné sféry bylz prezentovány formou posterů.

7 firem využilo nabídky prezentace formou výstavního prostoru, 8 formou inzerce v pozvánce a 6 společností inzerovalo ve sborníku konference.

  • V řadách účastníků byli zástupci pěti univerzit
  • ČVUT Praha
  • VUT Brno
  • TU Liberec
  • Univerzita Pardubice
  • TU Košice

představitelé významných obchodních společností a odborníci z výrobních závodů. Aktivní zájem účastníků potvrzovala i diskuze k předneseným příspěvkům.

Účastníci využili k neformálním diskusím, navázání nových kontaktů a zasloužené relaxaci společenský večer s bohatým výběrem kulinářských specialit formou rautu zajištěným hotelem Studánka. K jeho vydařenému průběhu přispěla významným dílem hudební skupina z Nového Města nad Metují, která nabídla k poslechu i tanci ve vysoké kvalitě populární skladby z regionů zúčastněných zemí.

Konference získala velmi příznivý ohlas jak od přednášejících, tak účastníků z hlediska kvalitního odborného programu, tak i počtu účastníků a zajištěním perfektní organizace akce za významného přispění agentury ww8 z Chocně.