Polymerní kompozity 2023

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Polymerní kompozity 2023

Ve dnech 24. a 25. května 2023 se již potřetí uskutečnil v konferenčním centru hotelu LH Dvořák v Táboře další ročník tradiční mezinárodní konference Polymerní kompozity. Pořadatelem akce je Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů (www.polymer-composites.cz) ve spolupráci s Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, ČVUT Praha – Fakultou strojní a SYNPO Pardubice. Spolupořadateli a sponzory byly v letošním ročníku firmy Havel Composites, SAERTEX a Technical Textiles,na technickém vybavení se podílela i Průmyslová škola strojní a stavební Tábor.

Již potřetí převzal záštitu nad akcí primátor statutárního města Tábor, který konferenci otevřel uvítáním účastníků a poukazem na historii a další kulturní a přírodní zajímavosti Tábora. Konference se zúčastnilo 54 odborníků, z toho 4 ze zahraničí. Bohužel chyběli tradiční účastníci z Maďarska (partnerská konference Balaton v sudých letech) a vzhledem k současné situaci rovněž účastníci z Ukrajiny a Ruské federace.

Úvodní plenární velmi zajímavá přednáška doc. Kuželové Košťákové z Technické university Liberec zavedla posluchače do oblasti výzkumu nanovláken počínaje jejich charakteristikou v závislosti na výchozíchch materiálech přes výčet technologií na jejich přípravu a další textilní zpracování až po přehled oblastí jejich využití.

Další průběh jednání byl tradičně rozdělen do sekcí Konstrukce a výpočty, Materiály, vlastnosti a zkoušení a Technologie a aplikace. Celkem v sekcích zaznělo 17 příspěvků, zvláštní časový úsek byl věnován posterové sekci. Celkový program a sborník je uveřejněn na webových stránkách Společnosti.

Nedílnou součástí konference byla jako vždy přidružená výstavka v předsálí, kde měly firmy možnost představit obor své působnosti formou vzorků a technické literatury a zejména s erudovanými zástupci společností konzultovat předmětnou problematiku a případně navázat nové kontakty. Neformální diskuse, výměna zkušeností a projednávání nových projektů probíhalo i během úspěšného společenského večera, k jehož dokonalosti přispělo i kulinářské zajištění hotelu a doprovodná hudba.

Konference PC 2023 byla jak přednášejícími, tak účastníky velmi příznivě hodnocena jak z hlediska odborné náplně, tak organizačního zajištění, je pravděpodobné, že další ročník PC 2025 bude pořádán ve stejných prostorách a obdobném termínu.

 

Sborník konference 2023

Sborník 2023

První oznámení

První_oznámení_2023

Program

program_PC2023_EN