Polymerní kompozity 2019

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Polymerní kompozity 2019

Další ročník tradiční mezinárodní konference Polymerní kompozity se uskutečnil ve dnech 15.-16. května v prostorách

LH Hotel Dvořák v Táboře. Konferenci pořádal Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů ve spolupráci s Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, SYNPO Pardubice, Havel Composites Svésedlice, STTA Plzeň a ČVUT, fakultou strojní a  Střední průmyslovou školou strojní a stavební Tábor. Jednání otevřel starosta města Tábor, který nad akcí převzal záštitu. V krátkém vystoupení projevil potěšení, že se Tábor stal místem konání významné mezinárodní akce a seznámil účastníky se zajímavostmi města a půvabného okolí.

Konference se zúčastnilo 96 odborníků z ČR, Slovenska, Maďarska (zástupci spolupracující asociace EMSz), Německa, Rakouska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Anglie, Francie a Turecka. Bylo prezentováno 24 příspěvků – 2 plenární přednášky, 2 v sekci Konstrukce a výpočty, 7 v sekci Technologie a aplikace, 9 v sekci Materiály, vlastnosti, zkoušení a 4 v rámci firemních prezentací. V posterové sekci bylo představeno 5 prací z vysokých škol a výzkumných pracovišť. Šest firem využilo nabídky prezentace formou výstavního prostoru.

Ozdobou konference byly obě plenární přednášky: Příspěvek “Mýty a realita ve vlastnostech a aplikacích kompozitních materiálů ve strojírenství” autorů Prof Růžičky z FS ČVUT a Ing. Uhera z fy CompoTech Plus podrobně rozebral několik základních aspektů použití polymerních kompozitů často jako nezaměnitelných materiálů v konkurenci s tradičními kovy. Druhá plenární přednáška Prof. Schledjewského z Montanuniversität Leoben “Infuzní a injektážní technologie – široká škála univerzálních a perspektivních zpracovatelských technologií” byla perfektním přehledem o přednostech a problémech využití jednotlivých uzavřených technologií pro moderní výrobu kompozitních dílů.

Příspěvky v jednotlivých sekcích byly věnovány zejména moderním (advanced) materiálům na bázi pojiv s vysokou tepelnou odolností a vynikajícími pevnostními charakteristikami v kombinaci s uhlíkovými vlákny a pokrokovým technologiím, zejména pro sériovou výrobu a speciální aplikace. Významným a vítaným přínosem konference bylo kromě vlastního odborného programu setkání odborníků z řady pracovišť a zemí při neformálních diskusích a při vydařeném společenském večeru, na kterém má i významný podíl bezchybná organizace a kulinářské zázemí hotelu Dvořák. Vysoce bylo oceněno i simultánní tlumočení přednášek zajištěných filologickými experty fy TYDA, s níž organizátoři konference spolupracují již řadu ročníků.

Konference PC 2019 byla jak přednášejícími, tak účastníky zhodnocena velmi příznivě jak z hlediska odborné náplně, tak průběhu akce, je pravděpodobné, že příští ročník PC 2021 se bude konat opět v Táboře.


SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ
Odborná skupina – Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku ČVUT v Praze, Fakulta strojní

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019

15. – 16. května 2019 Česká republika, Tábor

Cíl konference – seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

  • vývoj materiálů a jejich vlastnosti
  • technologie zpracování
  • nanokompozity
  • inovační aplikace
  • konstrukce a výpočty

Jednací jazyky: čeština a angličtina, simultánní překlad zajištěn!