Polymerní kompozity 2021


            

SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ
Odborná skupina – Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku ČVUT v Praze, Fakulta strojní

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021

Změna termínu: 26. – 27. října 2021 Česká republika, Tábor


Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

  • vývoj materiálů a jejich vlastnosti
  • technologie zpracování
  • nanokompozity
  • inovační aplikace
  • konstrukce a výpočty

Jednací jazyky: čeština a angličtina, simultánní překlad zajištěn!

Tématické zaměření konference:
• vývoj materiálů a jejich vlastnosti
• technologie zpracování
• nanokompozity
• inovační aplikace
• konstrukce a výpočty

Přihláška:
https://polymer-composites.cz/registration-pol…-composites-2021/ ‎

Vložné na konferenci:  3 950 Kč

Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN) s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD, obědy, občerstvení v průběhu konference a společenský večer.

Termíny:

• přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov) do 30. 7. 2021
• potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel do 31. 8. 2021
• přihláška propagačních aktivit do 15. 9. 2021
• úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku do 15. 9. 2021

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro prezentaci studentských, magisterských a doktorských vědecko-výzkumných prací.

Firmy mají možnost propagace v jednoduchém výstavním prostoru, inzerce v pozvánce a ve sborníku a formou distribuce firemní literatury:

• prezentace příspěvku v ceně vložného
• umístění posteru v ceně vložného
• výstavní prostor (panel a stůl) 8 000 Kč
• inzerce v programu (formát A5, barevně) 5 000 Kč
• inzerce ve sborníku (formát A4, barevně) 7 000 Kč
• umístění loga na obálce sborníku 6 000 Kč
• distribuce propagačních materiálů 1 500 Kč

Kontaktní adresa:
pc2021@polymer-composites.cz

Místo konání a rezervace ubytování:
LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
www.lhdvoraktabor.cz; +420 381 212 221
Ubytování není hrazeno z vložného.