CzechTrade podpora firem vystavujích na Kompozyt-Expo 2024

Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti na veletrhu KOMPOZYT-EXPO 2024. Veletrh je zařazený mezi podporované akce v projektu NOVUMM2KET spolufinancovaného z OP TAK – program Marketing. Malé a střední podniky mohou čerpat podporu na svou prezentaci. Více viz https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/kompozyt-expo-2024.

Přehled odborných akcí na rok 2024 a 2025

ACHEMA, Frankfurt, Germany

10.-14. June 2004, www.achema.de

 

ECCM21, Nantes, France

2.-6. July 2024, www.eccm21.org

 

Farnborough International Airshow, Farnborough, UK

22.-26. July 2024, www.farnboroughairshow.com

 

China Composites Expo, Shanghai, China

2.-4. September 2024, www.chinacompositesexpo.com

 

Reinforced Plastics 2024, Balatonkenese, Hungary

24.-25. September 2024, www.emsz-kompozit.hu

more info from m.scerba@saertex.com

 

SAMPE Europe Belfast, Belfast, Ireland

24.-26. September 2024, www.sampe-europe.org

 

AIRTEC, Augsburg, Germany

8.-10. October 2024, www.airtec.aero

 

MEET4COMPOSITE, Istambul, Turkey

10.-12. October 2024, www.meet4composite.com

 

KOMPOZYT-EXPO, Kraków, Poland

16.-17. October 2024, www.kompozyt-expo.pl

 

JEC World 2025, Paris Nord Villepinte, France

4.-6. March 2025, www.jec-world.events

Carbontech 2024 (8th) International Carbon Materials Conference and Exposition

Carbontech was established in 2016 with a strategic focus on future technology and a deep emphasis on the carbon materials industry. It is a comprehensive technology ser vice platform dedicated to promoting the high-quality development of the carbon materials industry. The platform covers five major business systems: new media, investment and financing, industry, consulting, technical services, and talent services. Carbontech brings together the academic and industrial achievements of top domestic and foreign research teams, with
the goal of exploring the innovative potential and commercial value of carbon material industry applications. Over the past 8 years, Carbontech has served customers in more than 20 countries and regions, showcasing over 10,000 highquality products and innovative technologies through its platform. Additionally, Carbontech has established a comprehensive media network to amplify the industry’s voice through various “Online+Offline” platforms such as WeChat official accounts, video channels, TikTok, LinkedIn, Carbon Circle, Caishi, carbon
material magazines, blue books, industrial maps, conferences, and exhibitions. The Carbon Materials Conference and Industry Exhibition was established in 2016 with the slogan “Gathering Global Strength, Joining the Future of Carbon Materials”. Our mission has always been to integrate industry, academia, and research. Under the guidance of Academician Xue Qunji, Honorary Chairman of the conference, we have successfully built a platform for exchanging ideas and promoting collaboration among professionals in the carbon materials industry.
This platform has facilitated the exchange of talents, technology, and projects, and has become a highly influential platform for academic exchange and industrial cooperation.

https://www.carbonconf.com/

Přehled odborných akcí pro závěr roku 2023 a nadcházející rok 2024

Airtec, Munich, Germany

25-27.Oct 2023., www.airtec.aero

Advanced Engineering, Birmingham, UK

1-2 Nov. 2023 www.advancedtechnologyuk.com

Boot, Düsseldorf, Germany

20-28 Jan. 2024, www.boot.com

SAMPE Europe Paris, Paris, France

4 March 2024, www.sampe-europe.org

JEC WORLD 2024, Paris, France

5-7 March 2024, www.jec-world.events

Composite-Expo, Moscow, Russia

26-28 March 2024, www.composite-expo.com

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Polymerní kompozity 2023

Ve dnech 24. a 25. května 2023 se již potřetí uskutečnil v konferenčním centru hotelu LH Dvořák v Táboře další ročník tradiční mezinárodní konference Polymerní kompozity. Pořadatelem akce je Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů (www.polymer-composites.cz) ve spolupráci s Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, ČVUT Praha – Fakultou strojní a SYNPO Pardubice. Spolupořadateli a sponzory byly v letošním ročníku firmy Havel Composites, SAERTEX a Technical Textiles,na technickém vybavení se podílela i Průmyslová škola strojní a stavební Tábor.

Již potřetí převzal záštitu nad akcí primátor statutárního města Tábor, který konferenci otevřel uvítáním účastníků a poukazem na historii a další kulturní a přírodní zajímavosti Tábora. Konference se zúčastnilo 54 odborníků, z toho 4 ze zahraničí. Bohužel chyběli tradiční účastníci z Maďarska (partnerská konference Balaton v sudých letech) a vzhledem k současné situaci rovněž účastníci z Ukrajiny a Ruské federace.

Úvodní plenární velmi zajímavá přednáška doc. Kuželové Košťákové z Technické university Liberec zavedla posluchače do oblasti výzkumu nanovláken počínaje jejich charakteristikou v závislosti na výchozíchch materiálech přes výčet technologií na jejich přípravu a další textilní zpracování až po přehled oblastí jejich využití.

Další průběh jednání byl tradičně rozdělen do sekcí Konstrukce a výpočty, Materiály, vlastnosti a zkoušení a Technologie a aplikace. Celkem v sekcích zaznělo 17 příspěvků, zvláštní časový úsek byl věnován posterové sekci. Celkový program a sborník je uveřejněn na webových stránkách Společnosti.

Nedílnou součástí konference byla jako vždy přidružená výstavka v předsálí, kde měly firmy možnost představit obor své působnosti formou vzorků a technické literatury a zejména s erudovanými zástupci společností konzultovat předmětnou problematiku a případně navázat nové kontakty. Neformální diskuse, výměna zkušeností a projednávání nových projektů probíhalo i během úspěšného společenského večera, k jehož dokonalosti přispělo i kulinářské zajištění hotelu a doprovodná hudba.

Konference PC 2023 byla jak přednášejícími, tak účastníky velmi příznivě hodnocena jak z hlediska odborné náplně, tak organizačního zajištění, je pravděpodobné, že další ročník PC 2025 bude pořádán ve stejných prostorách a obdobném termínu.

Americká ambasáda v Praze – JEC World, Paříž, 25.- 27. 04. 2023

Americká ambasáda v Praze pravidelně podporuje účast českých firem na
veletrzích, kde je možnost se setkat a případně navázat spolupráci s
americkými vystavovateli. V této chvíli nabízíme podporu pro největší
světový veletrh kompozitních materiálů JEC World
https://www.jec-world.events/, který se uskuteční v Paříži v termínu 25. –
27.04.2023. Veletrhu se zúčastní přes 60 amerických vystavovatelů z oblasti
letectví, stavebnictví, automobilovém průmyslu, energetiky, a dalších. V
případě registrace přes ambasádu je vstup na veletrh zdarma. Pro podrobnější
informace kontaktujte pana Svobodu na Zdenek.Svoboda@trade.gov.

International Conference on Materials Science & Nano Science

International Conference on Materials Science & Nano Science as a potential Speaker for an Oral Presentation during June 19-21, 2023 in Valencia, Spain.

To have a glimpse about the Conference, PS: https://www.materialsscience.theiconicmeetings.com/

*For an Oral Presentation, the talk duration will be 20-25 minutes with the opportunity to publish the abstracts as Conference proceedings that will be distributed at the conference.

Materials Science and Engineering

Polymers, Ceramics, and Composites

Materials Science in Sensor Technology

Nanomaterials and Nanotechnology

Material Physics and Material Chemistry

Organic, Inorganic, and Biomedical Nanomaterials

Graphene, Carbon Nanostructure, and 2D Materials

Superconductors and semiconductors

Electrical, Optical, and Magnetic Materials

Nanoscience and Nanotechnology

Soft Nanomaterials

Nanorobotics

Nanobiotechnology

Nanotoxicology Risk and Safety Management

Nanoscience on Metallurgy

Cancer Nanotechnology & Solid Tumor Oncogenesis