Přehled odborných akcí pro závěr roku 2023 a nadcházející rok 2024

Airtec, Munich, Germany

25-27.Oct 2023., www.airtec.aero

Advanced Engineering, Birmingham, UK

1-2 Nov. 2023 www.advancedtechnologyuk.com

Boot, Düsseldorf, Germany

20-28 Jan. 2024, www.boot.com

SAMPE Europe Paris, Paris, France

4 March 2024, www.sampe-europe.org

JEC WORLD 2024, Paris, France

5-7 March 2024, www.jec-world.events

Composite-Expo, Moscow, Russia

26-28 March 2024, www.composite-expo.com

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Polymerní kompozity 2023

Ve dnech 24. a 25. května 2023 se již potřetí uskutečnil v konferenčním centru hotelu LH Dvořák v Táboře další ročník tradiční mezinárodní konference Polymerní kompozity. Pořadatelem akce je Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů (www.polymer-composites.cz) ve spolupráci s Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, ČVUT Praha – Fakultou strojní a SYNPO Pardubice. Spolupořadateli a sponzory byly v letošním ročníku firmy Havel Composites, SAERTEX a Technical Textiles,na technickém vybavení se podílela i Průmyslová škola strojní a stavební Tábor.

Již potřetí převzal záštitu nad akcí primátor statutárního města Tábor, který konferenci otevřel uvítáním účastníků a poukazem na historii a další kulturní a přírodní zajímavosti Tábora. Konference se zúčastnilo 54 odborníků, z toho 4 ze zahraničí. Bohužel chyběli tradiční účastníci z Maďarska (partnerská konference Balaton v sudých letech) a vzhledem k současné situaci rovněž účastníci z Ukrajiny a Ruské federace.

Úvodní plenární velmi zajímavá přednáška doc. Kuželové Košťákové z Technické university Liberec zavedla posluchače do oblasti výzkumu nanovláken počínaje jejich charakteristikou v závislosti na výchozíchch materiálech přes výčet technologií na jejich přípravu a další textilní zpracování až po přehled oblastí jejich využití.

Další průběh jednání byl tradičně rozdělen do sekcí Konstrukce a výpočty, Materiály, vlastnosti a zkoušení a Technologie a aplikace. Celkem v sekcích zaznělo 17 příspěvků, zvláštní časový úsek byl věnován posterové sekci. Celkový program a sborník je uveřejněn na webových stránkách Společnosti.

Nedílnou součástí konference byla jako vždy přidružená výstavka v předsálí, kde měly firmy možnost představit obor své působnosti formou vzorků a technické literatury a zejména s erudovanými zástupci společností konzultovat předmětnou problematiku a případně navázat nové kontakty. Neformální diskuse, výměna zkušeností a projednávání nových projektů probíhalo i během úspěšného společenského večera, k jehož dokonalosti přispělo i kulinářské zajištění hotelu a doprovodná hudba.

Konference PC 2023 byla jak přednášejícími, tak účastníky velmi příznivě hodnocena jak z hlediska odborné náplně, tak organizačního zajištění, je pravděpodobné, že další ročník PC 2025 bude pořádán ve stejných prostorách a obdobném termínu.

Americká ambasáda v Praze – JEC World, Paříž, 25.- 27. 04. 2023

Americká ambasáda v Praze pravidelně podporuje účast českých firem na
veletrzích, kde je možnost se setkat a případně navázat spolupráci s
americkými vystavovateli. V této chvíli nabízíme podporu pro největší
světový veletrh kompozitních materiálů JEC World
https://www.jec-world.events/, který se uskuteční v Paříži v termínu 25. –
27.04.2023. Veletrhu se zúčastní přes 60 amerických vystavovatelů z oblasti
letectví, stavebnictví, automobilovém průmyslu, energetiky, a dalších. V
případě registrace přes ambasádu je vstup na veletrh zdarma. Pro podrobnější
informace kontaktujte pana Svobodu na Zdenek.Svoboda@trade.gov.

International Conference on Materials Science & Nano Science

International Conference on Materials Science & Nano Science as a potential Speaker for an Oral Presentation during June 19-21, 2023 in Valencia, Spain.

To have a glimpse about the Conference, PS: https://www.materialsscience.theiconicmeetings.com/

*For an Oral Presentation, the talk duration will be 20-25 minutes with the opportunity to publish the abstracts as Conference proceedings that will be distributed at the conference.

Materials Science and Engineering

Polymers, Ceramics, and Composites

Materials Science in Sensor Technology

Nanomaterials and Nanotechnology

Material Physics and Material Chemistry

Organic, Inorganic, and Biomedical Nanomaterials

Graphene, Carbon Nanostructure, and 2D Materials

Superconductors and semiconductors

Electrical, Optical, and Magnetic Materials

Nanoscience and Nanotechnology

Soft Nanomaterials

Nanorobotics

Nanobiotechnology

Nanotoxicology Risk and Safety Management

Nanoscience on Metallurgy

Cancer Nanotechnology & Solid Tumor Oncogenesis

Státní podpora pro vystavovatele na JEC 2023

Státní podpora pro vystavovatele na JEC 2023

Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů zaslal Czech Trade v požadovaném termínu návrh na podporu zahraničního veletrhu v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií a to pro veletrh

JEC WORLD 2023 Paris. V těchto dnech byl Spolek vyrozuměn, že tato akce byla schválena v rámci projektu NOVUM KET.

Vyzýváme proto podniky, ústavy a instituce z oboru, aby podávaly přihlášky na uvedenou akci se žádostí o podporu, dokument prosím zasílejte na uvedený kontakt.

Martina HANDRLICOVÁ

projektová manažerka NOVUMM KET

odbor Fondy EU a kreativní průmysly

Česká agentura na podporu obchodu | CzechTrade

Štěpánská 15 | 120 00  Praha 2

Tel.: +420 224 907 519 | Mobil: +420 724 823 659

E-mail: martina.handrlicova@czechtrade.cz

www.czechtrade.czwww.czechtrade.eu

ADVANCED ENGINEERING 2022

Zahraniční kancelář CzechTrade Londýn pořádá tradičně na podzim veletrh ADVANCED ENGINEERING, který se mimo jiné zaměřuje na kategorii kompozitních materiálů.

ADVANCED ENGINEERING 2022(2. – 3.11.2022, Birmingham)

Termín podání přihlášek 20. května 2022

Pozvánku naleznete zde.

REINFORCED PLASTICS 2022 International BALATON Conference

Srdečně zveme všechny členy Spolku, ale take ostatní jednotlivce a firmy (zpracovatele, dodavatele, R&D, university) na partnerskou akci našich kolegů z Maďarska.

The Hungarian Association of the Manufacturers of Reinforced Plastic Materials
(EMSZ), is pleased to invite you to participate in its
REINFORCED PLASTICS 2022
International BALATON Conference,
to be held in Siófok on
September 20-21; 2022

The aim of the Conference is to present the most recent technical, scientific and economical results in manufacturing, processing and application of
reinforced plastics products, with special reference to the following topics:
• raw materials
• processing technologies
• properties and testing of products
• new fields of application
• environmental protection, recycling
• market information
• new materials, companies, activities
• science / research
The Organizing Committee would be most happy to welcome the attendants, i.e. manufacturer of row materials (matrix materials, reinforcements), auxiliary
materials, processing machines and testing equipment as well as processors,distributors, developers, users, R&D experts, and environmentalists in every
branch of this field.
Speakers are expected for the above topics with presentations of about 20 minutes.
The official languages of the Conference will be English and Hungarian. Simultaneous interpretation will be provided.
Speakers are requested to submit a summary of one page to the organizing secretariat not later than 30
st June 2022 Acceptance of the presentation will be announced.

Secretary of the Conference
Gabriella CSUKAT
Mobile: (+36) 20 520 6912
E-mail: csukat@novia.hu
President of the Organising Committee
Dr. Szebényi Gábor
Phone: (+36) 70 255 0769
Fax: (+36-1) 463-1527
E-mail: szebenyi@pt.bme.hu