Polymerní kompozity 2019

SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

Odborná skupina – Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku ČVUT v Praze,

Fakulta strojní

pořádají mezinárodní konferenci POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019
15. – 16. května 2019 Česká republika, Tábor

Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.
Tématické zaměření konference:

 • vývoj materiálů a jejich vlastnosti
 • technologie zpracování
 • nanokompozity
 • inovační aplikace
 • konstrukce a výpočty

 

Jednací jazyky: čeština a angličtina Simultánní překlad zajištěn!

On-line přihláška a podrobné informace: www.polymer-composites.cz

Vložné na konferenci: 3950 Kč

Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN) s příspěvky účastníků konference s přiloženým CD, obědy, občerstvení v průběhu konference a společenský večer.

Termíny:

 • přihlášky příspěvků s krátkým abstraktem (cca 300 slov) do 31. 1. 2019
 • potvrzení o přijetí příspěvků zašle pořadatel do 28. 2. 2019
 • přihláška propagačních aktivit do 28. 2. 2019
 • úplný text přijatých příspěvků pro vytištění ve sborníku do 31. 3. 2019
 • Kontaktní adresa: pc2019@polymer-composites.cz
 • Místo konání a rezervace ubytování: LH Hotel Dvořák Tábor, Hradební 3037, Tábor
 • www.lhdvoraktabor.cz
 • +420 381 212 221
 • Ubytování není hrazeno z vložného.

 

Zvláštní sekci budou tvořit postery pro prezentaci studentských, magisterských a doktorských vědecko-výzkumných prací.
Firmy mají možnost propagace v jednoduchém výstavním prostoru, inzerce v pozvánce a ve sborníku a formou distribuce firemní literatury:

 • prezentace příspěvku v ceně vložného
 • umístění posteru v ceně vložného
 • výstavní prostor (panel a stůl) 8 000 Kč
 • inzerce v programu (formát A5, barevně) 5 000 Kč
 • inzerce ve sborníku (formát A4, barevně) 7 000 Kč
 • umístění loga na obálce sborníku 6 000 Kč
 • distribuce propagačních materiálů 1 500 Kč