Polymerní kompozity 2019

Mezinárodní konference Polymer Composites pořádaná ve dvouletých intervalech, s tradicí od roku 1968

Konference 2019