CzechTrade podpora firem vystavujích na Kompozyt-Expo 2024

Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti na veletrhu KOMPOZYT-EXPO 2024. Veletrh je zařazený mezi podporované akce v projektu NOVUMM2KET spolufinancovaného z OP TAK – program Marketing. Malé a střední podniky mohou čerpat podporu na svou prezentaci. Více viz https://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/kompozyt-expo-2024.