Polymer Composites 21 – první informace

SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ
Odborná skupina – Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku a ČVUT v Praze, Fakulta strojní připravují mezinárodní konferenci

POLYMERNÍ KOMPOZITY 2021

19. – 20. května 2021 Česká republika, Tábor

Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci.

Tématické zaměření konference:

  • vývoj materiálů a jejich vlastnosti
  • technologie zpracování
  • nanokompozity
  • inovační aplikace
  • konstrukce a výpočty

Další informace budou doplněny v závěru roku 2020.