Polymerní kompozity 2021 – změna data konání + otevření registrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vám připomenout plánovanou konferenci Polymerní kompozity 2021. S ohledem na panující epidemiologickou situaci jsme se rozhodli posunout termín konání na 16. – 17. 6. 2021 v naději, že se situace zlepší a bude možné se osobně setkat v prostorách hotelu LH Dvořák v Táboře. Registrace na konferenci již byla zahájena a je dostupná na webových stránkách www.polymer-composites.cz Všechny dříve avizované termíny budou o měsíc posunuty (viz oznámení v příloze).
Současně se jako organizátoři zavazujeme, že nebude-li možné konferenci uspořádat z důvodů protiepidemiologických vládních opatření, pak bude zaplacené vložné vráceno v plné výši. Nemusíte se tedy obávat rizika nevrácení svých finančních prostředků v případě vládních restrikcí.

Těšíme se na setkání s Vámi.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Za organizační výbor
Zdeněk Padovec