JEC World 2022

03 May2022 – 05 May2022

www.jec-world.events

Paris Nord Villepinte
France

JEC World in Paris is the only trade show that unites the global composite industry: an indication of the industry’s commitment to an international platform where users can find a full spectrum of processes, new materials, and composite solutions.

Posted in Nezařazené

Composite-Expo 

29 March2022 – 31 March2022

www.composite-expo.com  Moscow, Russia

The annual exhibition Composite-Expo is the unique in Russia the international specialized exhibition of composite materials which visually shows achievements in sphere of materials technology, promoting exhibitors in establishing of new business contacts and partner relations.

Posted in Nezařazené

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Polymerní kompozity 2021

Ve dnech 26. a 27. října proběhl opět v konferenčním centru LH Hotel Dvořák v Táboře další ročník této tradiční konference. Akci pořádal Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů (www.polymer-composites.cz) ve spolupráci s Odbornou skupinou Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, SYNPO Pardubice, Havel Composites Svésedlice, SAERTEX Saerbeck, STTA Plzeň a ČVUT Praha, Fakulta strojní. Nad konferencí převzalo záštitu město Tábor, starosta města otevřel jednání krátkým vystoupením, kdy vyzdvihl umístění této významné akce již podruhé do tohoto pamětihodného města a seznámil účastníky s jeho bohatou historií.

Organizační výbor konference se musel potýkat při přípravě a realizaci letošní akce s řadou potíží s ohledem na situaci vzniklou stále trvajícími protiepidemiologickými opatřeními – nejprve přeložení z tradičního termínu v květnu na červen a nakonec definitivní umístění na konec října.

Konference se vzhledem k těmto mimořádným okolnostem zúčastnilo méně odborníků. Z celkového počtu 56 byli pouze 4  ze zahraničí, a proto bylo upuštěno od simultánního tlumočení příspěvků. Autoři přednášek vyšli vstříc požadavku organizátorů a podklady prezentací byly  v angličtině.

Úvodní plenární přednáška prof. Milana Růžičky „Únava kompozitních materiálů“ poskytla komplexní pohled na tuto problematiku, která je zásadní pro konstrukci a využití polymerních kompozitů v praxi.

Příspěvky v sekci Konstrukce a výpočty byly věnovány matematickým modelům pro výpočty a optimalizaci konstrukcí dílů s ohledem na předpokládané namáhání. Sekce Technologie a aplikace se zabývala řadou příkladů praktického využití polymerních kompozitů a novinkám v technologii výroby. V nejhojněji obsazené sekci Materiály, vlastnosti a zkoušení byli účastníci seznámeni s řadou nových materiálů a jejich vlastností, např. s novinkami v oboru vyšetřování lomových vlastností kompozitů, se strukturální sendvičovou pěnou z vývoje fy Saertex, elektrickým zvlákňováním kompozitních nanovlákenných materiálů, kterým se zabývají pracoviště TUL Liberec a možnostmi hybridních materiálů z přírodních vláken. Odborný program byl zakončen diskusí účastníků s autory posterové sekce.

Vítaným doplňkem byla přidružená výstavka řady pracovišť a firem. Tato platforma umožnila účastníkům se nejen seznámit se s moderními materiály a přístroji, ale zejména navázat mnoho nových kontaktů a vyměnit si zkušenosti s kolegy. Tato významná část konference pokračovala formou neformálních diskusí během společenského večera.

Ke zdaru akce přispěla i bezchybná organizace a cateringové zajištění ze strany LH Hotelu Dvořák Tábor, toto konferenční centrum se zřejmě stane místem příštího ročníku konference Polymerní kompozity 2023 v obvyklém květnovém termínu.

Posted in Nezařazené

Polymerní kompozity 2021 – změna data konání + registrace pokračuje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
s ohledem na stále panující epidemiologickou situaci jsme se rozhodli ještě jednou posunout termín konání konference na 26. – 27. 10. 2021 v naději, že se situace zlepší a bude možné se osobně setkat v prostorách hotelu LH Dvořák v Táboře. Registrace na konferenci již byla zahájena a je dostupná na webových stránkách www.polymer-composites.cz. Již registrované přihlášky zůstávají v platnosti.
Současně se jako organizátoři zavazujeme, že nebude-li možné konferenci uspořádat z důvodů protiepidemiologických vládních opatření, pak bude zaplacené vložné vráceno v plné výši. Nemusíte se tedy obávat rizika nevrácení svých finančních prostředků v případě vládních restrikcí.

Těšíme se na setkání s Vámi.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Za organizační výbor
Zdeněk Padovec

Posted in Nezařazené

Polymerní kompozity 2021 – změna data konání + otevření registrace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vám připomenout plánovanou konferenci Polymerní kompozity 2021. S ohledem na panující epidemiologickou situaci jsme se rozhodli posunout termín konání na 16. – 17. 6. 2021 v naději, že se situace zlepší a bude možné se osobně setkat v prostorách hotelu LH Dvořák v Táboře. Registrace na konferenci již byla zahájena a je dostupná na webových stránkách www.polymer-composites.cz Všechny dříve avizované termíny budou o měsíc posunuty (viz oznámení v příloze).
Současně se jako organizátoři zavazujeme, že nebude-li možné konferenci uspořádat z důvodů protiepidemiologických vládních opatření, pak bude zaplacené vložné vráceno v plné výši. Nemusíte se tedy obávat rizika nevrácení svých finančních prostředků v případě vládních restrikcí.

Těšíme se na setkání s Vámi.
V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.

Za organizační výbor
Zdeněk Padovec

Posted in Nezařazené

Composites for Europe

15th Business Summit & Forum for Composite Materials, Technology and Applications.

Composites for Europe is a trade fair and industry forum for all occupational groups involved in composite materials and corresponding technology and applications. In line with the dynamics of innovation cycles, Composites for Europe takes place annually – in the business metropolis of Stuttgart, in the heart of the most dynamic user region in the country. The proximity to the automotive industry and aerospace as the drivers of the composites industry gives the trade fair an additional boost.

Composites for Europe is a network hotspot for products, processes, solutions and the latest developments.

This event will take place on 9-11 November 2021 in Stuttgart, Germany.

Link: 

www.composites-europe.com

Posted in Nezařazené

SAMPE Europe 21 Conference

The event will be organized in a joint co-operation between SAMPE Switzerland and SAMPE Europe.

A pre-conference tutorial program and the 36th SAMPE Students Seminar are held in conjunction with this SAMPE Europe International Conference.

At SAMPE Europe Conferences over 100 authors are on stage. They present high-quality technical papers that focus on challenging applications in advanced vomposites materials and their processes.

In the accompanying exhibition over 30 sponsoring companies will present their most recent innovations. Delegates from over 25 countries are expected.

This event will be held in Baden / Zürich, Switzerland from 29-30 September 2021.

Link: 

www.sampe-europe.org

Posted in Nezařazené